Význam slovSlovníkBvýznam slova bohemikum

bohemikum

české slovo v jinojazyčném textu;dílo napsané česky nebo českým autorem; dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce); dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné);kulturní předmět českého původu

www.vyznam-slov.cz