Význam slovSlovníkBvýznam slova bohém

bohém

bezstarostně a neuspořádaně žijící člověk (obv. umělec)

www.vyznam-slov.cz