Význam slovSlovníkBvýznam slova body-language [body lengvidž]

body-language [body lengvidž]

řeč těla, nonverbální, mimoslovní projevy lidského chování

www.vyznam-slov.cz