Význam slovSlovníkBvýznam slova bluf [bluf i blaf]

bluf [bluf i blaf]

klam, finta, podraz, blaf

www.vyznam-slov.cz