Význam slovSlovníkBvýznam slova blokace,

blokace,

blokování, bránění

www.vyznam-slov.cz