Význam slovSlovníkBvýznam slova blastula

blastula

ranné vývojové stádium zárodku

www.vyznam-slov.cz