Význam slovSlovníkBvýznam slova blastéza

blastéza

vznik a růst minerálů v pevném prostředí při metamorfóze, metamorfní krystalizace

www.vyznam-slov.cz