Význam slovSlovníkBvýznam slova blankvers

blankvers

pětistopý jambický verš bez rýmů a slok

www.vyznam-slov.cz