Význam slovSlovníkBvýznam slova blanket

blanket

tiskopis, formulář k vyplnění

www.vyznam-slov.cz