Význam slovSlovníkBvýznam slova bitter

bitter

hořký

www.vyznam-slov.cz