Význam slovSlovníkBvýznam slova bitonalita

bitonalita

současné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách

www.vyznam-slov.cz