Význam slovSlovníkBvýznam slova bit

bit

jednotka pro měření množství informace; dvojková číslice (0 a 1)

www.vyznam-slov.cz