Význam slovSlovníkBvýznam slova biskup

biskup

hodnostář církví stojící v čele církevního správního území (biskupství)

www.vyznam-slov.cz