Význam slovSlovníkBvýznam slova bipolita

bipolita

osoba s dvojím státním občanstvím

www.vyznam-slov.cz