Význam slovSlovníkBvýznam slova bioturbace

bioturbace

proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy

www.vyznam-slov.cz