Význam slovSlovníkBvýznam slova biotechnologie

biotechnologie

obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu

www.vyznam-slov.cz