Význam slovSlovníkBvýznam slova biotar

biotar

symetrický fotografický objektiv

www.vyznam-slov.cz