Význam slovSlovníkBvýznam slova biota

biota

rostlinný a živočišný život určité oblasti

www.vyznam-slov.cz