Význam slovSlovníkBvýznam slova biostatistika

biostatistika

obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů; biometrie, biometrika

www.vyznam-slov.cz