Význam slovSlovníkBvýznam slova biostatika

biostatika

věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci

www.vyznam-slov.cz