Význam slovSlovníkBvýznam slova biosféra

biosféra

část zemského povrchu osídlená organizmy

www.vyznam-slov.cz