Význam slovSlovníkBvýznam slova biorytmus

biorytmus

pravidelné střídání životních dějů

www.vyznam-slov.cz