Význam slovSlovníkBvýznam slova bioplyn

bioplyn

kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu

www.vyznam-slov.cz