Význam slovSlovníkBvýznam slova biometrika

biometrika

obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika

www.vyznam-slov.cz