Význam slovSlovníkBvýznam slova biomasa

biomasa

celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu

www.vyznam-slov.cz