Význam slovSlovníkBvýznam slova biologie

biologie

věda zabývající se studiem živé přírody

www.vyznam-slov.cz