Význam slovSlovníkBvýznam slova biochemie

biochemie

vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů

www.vyznam-slov.cz