Význam slovSlovníkBvýznam slova biocenóza

biocenóza

ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza

www.vyznam-slov.cz