Význam slovSlovníkBvýznam slova bio-

bio-

první část složených slov mající význam život

www.vyznam-slov.cz