Význam slovSlovníkBvýznam slova bilokace

bilokace

přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech

www.vyznam-slov.cz