Význam slovSlovníkBvýznam slova bilion, bilión

bilion, bilión

milion milionů, 10 na 12; někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9

www.vyznam-slov.cz