Význam slovSlovníkBvýznam slova bilingvizmus, bilingvismus

bilingvizmus, bilingvismus

dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského

www.vyznam-slov.cz