Význam slovSlovníkBvýznam slova bilbord, billboard [bilbórd]

bilbord, billboard [bilbórd]

velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha

www.vyznam-slov.cz