Význam slovSlovníkBvýznam slova bilaterální

bilaterální

dvoustranný, oboustranný

www.vyznam-slov.cz