Význam slovSlovníkBvýznam slova bilateralita

bilateralita

dvoustrannost, oboustrannost

www.vyznam-slov.cz