Význam slovSlovníkBvýznam slova bilance

bilance

celkový přehled, výsledek nějaké činnosti

www.vyznam-slov.cz