Význam slovSlovníkBvýznam slova bigoterie

bigoterie

přehnaná zbožnost, pobožnůstkářství, bigotnost

www.vyznam-slov.cz