Význam slovSlovníkBvýznam slova big-mac [bigmek]

big-mac [bigmek]

dvojitý hamburger

www.vyznam-slov.cz