Význam slovSlovníkBvýznam slova berně

berně

daně (pojem byl v českém právním řádu užíván přibližně do roku 1948)

www.vyznam-slov.cz