Význam slovSlovníkBvýznam slova benzin

benzin

kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs

www.vyznam-slov.cz