Význam slovSlovníkBvýznam slova bentonit

bentonit

hornina vzniklá zvětráním pyroklastických hornin

www.vyznam-slov.cz