Význam slovSlovníkBvýznam slova benefit

benefit

prospěch, užitek; ekonomická výhoda; nefinanční výhoda pro zaměstnance

www.vyznam-slov.cz