Význam slovSlovníkBvýznam slova benefice

benefice

představení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru; kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel

www.vyznam-slov.cz