Význam slovSlovníkBvýznam slova Bc.

Bc.

bakalář

www.vyznam-slov.cz