Význam slovSlovníkBvýznam slova batometr

batometr

přístroj k odběru vzorků vody

www.vyznam-slov.cz