Význam slovSlovníkBvýznam slova barter [bártr]

barter [bártr]

obměna, výměna; druh výměnného obchodu

www.vyznam-slov.cz