Význam slovSlovníkBvýznam slova barometr

barometr

přístroj na měření atmosférického tlaku, tlakoměr

www.vyznam-slov.cz