Význam slovSlovníkBvýznam slova baroko, barok

baroko, barok

umělecký sloh 17. a 18. století vyznačující se dynamičností tvarů

www.vyznam-slov.cz