Význam slovSlovníkBvýznam slova bargain [bárgin]

bargain [bárgin]

ujednání, dohoda; výhodný obchod

www.vyznam-slov.cz