Význam slovSlovníkBvýznam slova baptista

baptista

příslušník evangelické svobodné církve uznávající pouze křest v dospělosti na základě osobního vyznání

www.vyznam-slov.cz